HyphenateChatSDK 3.9.9.1
属性 | 所有成员列表
EMCircleServerAttribute类 参考
类 EMCircleServerAttribute 继承关系图:

属性

EMCircleServerType type
 
NSString * name
 
NSString * icon
 
NSString * background
 
NSString * desc
 
NSString * ext
 

属性说明

◆ background

- (NSString*) background
readwritenonatomiccopy

社区背景 URL。

◆ desc

- (NSString*) desc
readwritenonatomiccopy

社区描述。

◆ ext

- (NSString*) ext
readwritenonatomiccopy

社区的自定义扩展数据。

◆ icon

- (NSString*) icon
readwritenonatomiccopy

社区头像 URL。

◆ name

- (NSString*) name
readwritenonatomiccopy

社区名称。

◆ type

- (EMCircleServerType) type
readwritenonatomicassign

社区类型。详见 EMCircleServer#EMCircleServerType


该类的文档由以下文件生成: